Методический курс для учителей польского языка в Доме Польском

Program kursu „Efektywne strategie uczenia języka polskiego poza Polską”

Termin : 5-6 listopada 2011 roku

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w Rosji

Cel: Doskonalenie umiejętności doboru strategii pracy i materiału nauczania w realizacji zajęć języka polskiego poza Polską

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Tematyka:

  • Motywowanie do uczenia się – wykład, ćwiczenia, przykład zajęcia dydaktycznego
  • Pamięć i zapamiętywanie w uczeniu się języka polskiego – wykład, przykłady zadań dla dzieci w 5-9 lat, 10-13 lat, 14+
  • Uczeń w roli czytelnika - bank tekstów literackich, strategie pracy z tekstem dla różnych grup wiekowych


Prowadzący:

  • Małgorzata Wróblewska
  • Jolanta Studzińska