Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” dla wspólnoty Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia” w petersburskim Domu Polskim

Na początku listopada, tuż po Dniu Wszystkich Świętych,  po Drodze Krzyżowej w intencji ofiar terroru stalinowskiego w Lewaszowie, po Dniu Zadusznym, po posiedzeniu Kongresu Polaków Rosji - w Domu Polskim odbyła się  niezwykła uroczystość.
Na wniosek Konsulatu Generalnego RP Stowarzyszenie „Wspólnota Polska przyznało złote, srebrne i brązowe medale,  ustanowione przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.    Znaczące wydarzenie dla wyróżnionych członków organizacji polonijnych  -  medale zostały wręczone  przez Prezesa Stowarzyszenia Longina Komołowskiego.
Brązowe:
Józefa Nikiforowa –obrońca oblężonego Leningradu, aktywna uczestniczka życia polskiego;
Władysław Makarski – długoletni członek SKO”Polonia”, patriota organizacji i polskości nad Newą;
Władysław Łapiński – jeden z załozycieli organizacji, znany adwokat-obrońca praw człowieka, przewodniczący Kolegium Adwokatów Praw Człowieka;
Swietłana Krasilnikowa z domu Mańkowska – dlugoletnia mieszkanka Kazachstanu, prowadząca- dyrygent  oraz  serce  zespołu „Piosenka Biesiadna”;
Zoja Gromowa – długoletni członek Stowarzyszenia „Polonia”, wspołorganizator 5.Festiwali Kultury Polonijnej;
Jerzy Downar – bard, poeta, autor i wykonawca polskiej piosenki autorskiej i patriotycznej.

Srebrne:
Anna Czerkasowa – długoletnia księgowa Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia”,  scenicznie – Zosia z „Pana Tadeusza”;
Jerzy Gorczyński – długoletni członek Stowarzyszenia „Polonia” szef Komisji Przyjęć
Szadrina Ludmiła- wieloletni aktywny członek zespołu „Gosposia”;
Irina Tatarynowicz – długoletni członekSKO”Polonia”, bibliotekarz, tłumacz, pod nieobecność prezesa pełni jego funkcję.

Złote:
Jadwiga Andres-Bobowa –  zasłużona  nauczycielka języka polskiego, kultury polskiej, historii – wychowawczyni kilku pokoleń polonijnych dzieci, studentów i dorosłych;
Walentyna Biełkowska – Petersburska Polka , z „dziada-pradziada”, historyk sztuki,zafascynowana odbudową polskich miejsc pamięci, utrwalaniem wiary katolickiej.

W uroczystości dekoracyjnej wziął udział  wnioskodawca -  konsul generalny RP Piotr Marciniak z małżonką.
Uroczystość otworzyła Tatiana Rakus – dyrektor Domu Polskiego.
Słowo podziekowań w imieniu odznaczonych wygłosił Jerzy Downar.
Całość prowadziła Teresa Konopielko – redaktor naczelna Gazety Petersburskiej.
Na lampką szampana zaprosiła Irena Tatarynowicz – reprezentująca w tym dniu Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia”
Zdjęciami opatrzył uroczystość Mikołaj Dziemianowski ( Gazeta Petersburska)

Teresa Konopielko