O Domu Polskim

Dom Polski w Petersburgu - to miejsce spotkań naszych rodaków - Polaków, którzy z różnych powodów mieszkają poza granicami Polski. Jesteśmy gotowi przyjąć do naszego grona wszystkich tych, dla których język polski i kultura polski są ważne.
Nasz Dom działa w północnej stolicy Rosji od 2007 roku. Dyrektorem Domu Polskiego w Petersburgu jest obecnie Tatiana Rakus.
Nasze główne kierunki działalności to rozwój stosunków z Polską, zjednoczenie Polaków mieszkających w Rosji, pomoc w nauce języka polskiego i zapoznaniu się z kulturą Polski wszystkim chętnym. Widzimy także swoim zadaniem promocję literatury polskiej, sztuki i języka polskiego wśród mieszkańców Petersburgu i obwodu Leningradskiego. Wspieramy twórcze kolektywy, organizujemy imprezy i obchody świąt narodowych i kościelnych.
Ważnym dla nas jest niedopuszczenie zapomnienia tych wartości, które z dawnych czasów zdefiniowały tożsamość Polski i Polaków - w tym mieszkających poza granicami ich ojczyzny.
W roku 2013 2 maja - Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą - Domowi Polskiemu była uroczyście wręczona flaga Rzeczypospolitej Polski. Przedsięwzięcie odbyło się w Warszawie. Z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego flagę odebrała dyrektor Domu Polskiego w Petersburgu Tatiana Rakus.

Dom Polski