Konkurs recytatorski z okazji 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego pt.: „Przebudź się – jesteś wolny”

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim organizowanym z okazji  70-tej rocznicy Powstania Warszawskiego „Przebudź się - jesteś wolny”.

REGULAMIN KONKURSU

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „Przebudź się - jesteś wolny” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2.    Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu, 191036 Sankt Petersburg, ul. 5 Sowietskaja 12/14, zwany dalej „Organizatorem”.
3.    Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 11 października 2014 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Organizatora.

II.    WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.    Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
- zgłosiła się do udziału poprzez wypełnienie Karty uczestnika konkursu i przesłanie jej na adres: anait.velyan@msz.gov.pl do 28 września 2014 r.
- przygotowała odpowiedni repertuar w języku polskim.

III.    ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1.    Uczestnicy podzieleni zostaną na następujące kategorie:
a)    studenci filologii polskiej;
b)    osoby uczące się języka polskiego jako języka obcego w innych placówkach:
- dzieci i młodzież szkolna (następujące kategorie: 6-10 lat oraz 11-17 lat),
- dorośli;
c)    obywatele polscy:
- dzieci i młodzież szkolna (następujące kategorie: 6-10 lat oraz 11-17 lat),
- dorośli.
2.    Uczestnik może wybrać jeden utwór literacki (poezja, fragment prozy) z okresu Powstania Warszawskiego lub późniejszy, ale tematyką nawiązujący do Powstania. Utwory rekomendowane przez Organizatora, wraz z linkami internetowymi, znajdują się w Zał. nr 1
3.    Ocena dokonana zostanie przez Jury wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
- interpretacja utworu
- umiejętności językowe
- ogólny wyraz artystyczny.
4.    Za udział w Konkursie zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Konsulatu