Kurs metodyczny dla liderów szkół polonijnych, nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) zaprasza do kursu metodycznego dla liderów szkół polonijnych, nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski.

Termin kursu: 10 – 17 sierpnia 2014 r.
Miejsce kursu: Lublin lub okolice Lublina
Liczba uczestników: 40 osób
Uczestnicy:
Nauczyciele uczący języka polskiego poza granicami Polski na I i II poziomie edukacyjnym
Cele kursu:
Przygotowanie uczestników kursu do:
- przyjmowania roli lidera w środowisku polonijnym
- budowania szkolnych programów nauczania, przygotowywania kart programowych,
- poznania sposobów oceniania ucznia w szkole polonijnej,
- wykorzystania technik teatralnych w pracy z grupą uczniów zróżnicowanych językowo i wiekowo,
- poznania możliwości zabaw wykorzystujących teatr i jego interdyscyplinarność w integrowaniu oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych,
- motywowania uczniów do nauki języka polskiego poprzez zainteresowanie działaniem wywołującym emocje i wykorzystującym właściwą dla wieku szkolnego potrzebę ekspresji.

Wypełnione ankiety trzeba wysłać do dnia 10 lipca 2014 roku.
O przyjęciu na kurs będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej