Конкурс «Поляк – звучит гордо»

Приглашаем поучаствовать в международном конкурсе «Поляк – звучит гордо». Он проводится в четвёртый раз и в этом году тема конкурса - «Мой герой». Ниже приводим подробную информацию.

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Polak - to brzmi dumnie” pod hasłem „Mój Bohater”

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literackiego „Polak - to brzmi dumnie”, jest adresowany do uczestników w wieku 5-20 lat z terenu Polski oraz środowisk polonijnych na całym świecie. Głównym celem Konkursu jest kształtowanie świadomości patriotycznej oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do poszukiwania wzorców patriotycznych. Pragniemy, by konkurs zmobilizował uczestników do zgłębiania wiedzy o Polsce, tradycji i kulturze narodowej. Mamy również nadzieję, iż przyczyni się do tworzenia pozytywnego obrazu Polski wśród Polaków i cudzoziemców. Tegorocznej edycji Konkursu towarzyszy podtytuł „Mój bohater”. Uczestnikom proponujemy przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej prezentującej sylwetkę Polaka - bohatera, którego podziwiamy i pragniemy naśladować. Powinna nią być osoba wyróżniająca się szczególnymi zaletami, ważnymi dokonaniami bądź cechami takimi jak heroizm, altruizm itp. Może nią być postać znana z historii Polski, żyjąca współcześnie, bądź ktoś z naszego najbliższego otoczenia.

Regulamin konkursu

1. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w wieku od 5 do 20 lat. 2. Prace powinny być wykonane samodzielnie oraz zgodne z tematem konkursu. 3. Każdy uczestnik może wziąć udział zarówno w części literackiej jak i plastycznej, zgłaszając tylko jedną pracę w każdej z kategorii. 4. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki: Część plastyczna: - format: od A4 do A2 (min. 20x30cm – max. 40x60cm) - technika: dowolna, z wyłączeniem technik przestrzennych oraz wyklejanek wykonanych z nietrwałych materiałów. Część literacka: - forma literacka: opowiadanie, rozprawka, esej, felieton, reportaż, wiersz - objętość nie może przekraczać 2 stron znormalizowanego tekstu (czcionka rozm. 12, typ: Times New Roman, odstęp 1,5). 5. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. 6. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów. 7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac w celu jego popularyzacji oraz upowszechniania rezultatów (na stronie organizatorów, w wydawnictwie pokonkursowym, w prasie, itp.) 8. Prace należy dostarczyć do 7 kwietnia 2014 roku na adres: Prace plastyczne: Galeria im. Sleńdzińskich, ul. Waryńskiego 24, 15-461 Białystok, POLAND Prace literackie: Muzeum Wojska, ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok, POLAND z dopiskiem „Polak - to brzmi dumnie”.

Ocena prac konkursowych, nagrody

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów oraz znawcy przedmiotu. 2. Kryteria oceny: Prace plastyczne – zgodność z tematem, kreatywność, przemyślana forma, czytelność przesłania, umiejętność posługiwania się wybraną techniką Prace literackie – zgodność z tematem, merytoryczna poprawność, bogactwo treści, piękno i czystość języka, przemyślana i dopracowana forma. 3. Jury dokona oceny oraz przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych: I – 5-6 lat (dotyczy tylko części plastycznej) II – 7-9 lat III – 10-12 lat IV – 13-15 lat V – 16-20 lat 4. Jury może przyznać nagrody specjalne oraz dyplomy honorowe. 5. Przewidziane nagrody to materiały plastyczne, albumy, książki oraz pamiątki z Polski. 6. Wyniki ogłoszone zostaną w maju 2014 roku i opublikowane na stronie Galerii: www.galeriaslendzinskich.pl w zakładce: edukacja - konkurs. 7. Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w czerwcu 2014 roku w Sali Kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, ul. Odeska 1. Prezentowaną we foyer wystawę będzie można oglądać do końca czerwca w godzinach pracy Opery. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: +(48)856517670 lub drogą mailową: i.korolczuk@galeriaslendzinskich.pl