Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

Biuro Edukacji Publicznej IPN już ósmy raz organizuje „Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą” – dziesięciodniowe spotkania dla nauczycieli i animatorów zajmujących się nauczaniem najnowszej  historii Polski.

Podczas konferencji uczestnicy wezmą udział w wykładach związanych z najnowszą historią Polski ( w tym roku dotyczyć one będą I i II wojny światowej, podziemia niepodległościowego oraz upadku komunizmu w Polsce) oraz warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć na te tematy z młodzieżą i dziećmi.

Konferencja odbędzie się w okolicach Warszawy od 1 do 10 lipca. Udział w „Polonijnych Spotkaniach z Historią Najnowszą” jest bezpłatny, a organizatorzy pokrywają koszty związane z noclegami i wyżywieniem.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie

Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą