Znaczenie mediów polonijnych dla Polaków mieszkających w Federacji Rosyjskiej

Doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego Marlena Kaczmarek prowadzi badanie dotyczące znaczenia mediów polonijnych dla Polaków oraz potomków Polaków mieszkających w Rosji. W związku z tym pani Kaczmarek zaprasza predstawicieli mediów polonijnych do wypełnienia anonimowej ankiety. Link do ankiety znajdą Państwo tu
http://www.ankietka.pl/ankieta/199847/znaczenie-mediow-polonijnych-dla-polakowmieszkajacych-w-federacji-rosyjskiej.html