Gazeta Petersburska

"Gazeta Petersburska" jest miesięcznikiem, wydawanym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia" imienia Adama Mickiewicza w Sankt Petersburgu. Ukazuję się w dwóch językach - po polsku i po rosyjsku. Na naszych łamach gościli już Krzysztof Penderecki, Mariusz Wilk, Jerzy Czech, Janusz Leon Wiśniewski, Krzysztof Zanussi oraz inni znani na całym świecie Polacy.
Pierwszy numer „Gazety Petersburskiej” ukazał się w grudniu 1998 roku i w całości, jako że to był rok Mickiewiczowski, poświęcony został Wieszczowi i jego pobytom w Petersburgu. W ciągu 10 lat powstał zgrany Zespół Redakcyjny. Wśród nas są dorośli i młodzi: szczycimy się wszystkimi, każdy z nas zna język polski i posiada niezwykłe zasługi w promocji wszystkiego, co polskie w mieście nad Newą. W nowe dziesięciolecie "Gazeta Petersburska" wchodzi z odnowioną szatą graficzną, w której więcej miejsca poświęcimy Polakom w Rosji i na świecie.

Redaktor Naczelna: Teresa Konopielko

Kontakt: 191014 Sankt Petersburg, Rosja, Sapiorny pereułok 10

Strona Internetowa: http://www.gazetapetersburska.org