Большой польский диктант - 2016 в Санкт-Петербурге

Дата проведения: 14 мая 2015. Начало в 13.30

Место проведения: «СПб Дом национальностей», Ул. Моховая дом 15, 2 этаж

Организаторы: РОО « Санкт-Петербургский Союз поляков им. еп. А. Малецкого»

Соорганизаторы:
Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге
СПб КУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»

Большой Польский Диктант проводится в Санкт-Петербурге 9 раз и является продолжением реализации идеи Кристины Бохенек – Большого польского диктанта в Польше (Кристина Бохенек погибла в авиакатастрофе под Смоленском 10.04.2010 года).

Диктант 2016 года посвящен Году Хенрика Сенкевича
и  1050 годовщине крещения Польши

Принять участие в Большом Польском Диктанте могут все желающие.

Участники диктанта регистрируются по трем категориям в соответствии с уровнем знания польского языка.
• 1 категория – лица, начинающие изучать польский язык (А-1,А-2), выписывают только слова.
• 2 категория – лица, изучающие польский язык самостоятельно и/или на курсах (В-1, В-2), пишут полный текст диктанта
• 3 категория – лица, закончившие польские школы, ВУЗы, имеющие дипломы специалистов по польскому языку, а также студенты старших курсов кафедр славянских языков.

Лауреаты получают дипломы в разных номинациях: «Мастер слова», «Мастер орфографии», «Мастер каллиграфии», «Большой приз», диплом «С польским на Ты!» и другие.

Все участники Большого польского диктанта получают памятные дипломы и сувениры»
1.    13.30    Регистрация участников
2.    13.15    Приветствие участников «Большого польского диктанта -2015»
3.    14.00    Диктант
4.    14.45    Лекция на польском языке  Эвы Дунай «О  особенностях литературного языка Хенрика Сенкевича»
5.    15.45    Кофе- брейк
6.    16.30    Концерт.
7.    17.00     Дискуссия на тему : «Куда идешь Полония?» (О целях и задачах национально-культурных объединений).
8.    18.00    Подведение итогов, вручение дипломов и наград

Дополнительные мероприятия - выставка учебников польского языка  и книг Хенрика Сенкевича
        

Контактные телефоны Лилия Шишко 8 9217563312, liliaszyszko1@yandex.ru


REGULAMIN OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO - „REGIONALNA IMPREZA – WIELKIE DYKTANDO POLSKIE - 2016”.

1. Regionalna Organizacja Społeczna „Sankt Petersburski Związek Polaków imienia biskupa Antoniego Maleckiego” organizuje i przeprowadza w 2016 r Regionalną Imprezę
„Wielkie Dyktando Polskie 2016” poświęconą obchodom
Roku Henryka Sienkiewicza  i 1050 rocznice Chsztu Polski.

2. Dyktando-2016 odbędzie się 14 maja 2016 r. o gody.13.30. w pomieszczeniach SPb Domu Narodowości pod adresem: Sankt Petersburg, ul.Machowaja, dom 15.

3. Organizator wyznacza Jury z uwzględnieniem opinii współorganizatorów.
W tym roku Organizator zaprasza do współudziału w organizacji i przeprowadzeniu Dyktanda Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu.

4. Do udziału w Dyktandzie zapraszane są wszystkie osoby niezależnie od wieku, płci, obywatelstwa czy miejsca zamieszkania, narodowości i wyznania.

5. Regulamin Dyktanda-2016 ustala trzy kategorie uczestników:

a) Kategoria 1 - Uczestnicy, którzy znają język polski bardzo słabo albo słabo, muszą poprawnie zapisać jak najwięcej słów w tej formie, w której one zostały użyte w tekście Dyktanda.
a) Kategoria 2 - Uczestnicy, którzy mają poziom znajomości języka polskiego dobry, bardzo dobry lub zaawansowany muszą zapisać tekst Dyktanda zgodnie ze wszystkimi wymaganiami współczesnej gramatyki i stylistyki języka polskiego.
a) Kategoria 3 - Uczestnicy obywatele Polski i absolwenci wydziałów filologicznych ze specjalizacją w języku polskim muszą zapisać tekst Dyktanda zgodnie ze wszystkimi wymaganiami współczesnej gramatyki i stylistyki języka polskiego.

1. Regulamin Dyktanda-2016 ustala następujące nagrody:

a) Dla 2 i 3 Kategorii – Grand-prix dla uczestnika, który napisał tekst Dyktanda bez błędów.
a) Dla 2– Mistrz Ortografii– uczestnik, który napisał tekst Dyktanda zgodnie ze wszystkimi wymaganiami współczesnej ortografii języka polskiego z minimalną ilością błędów interpunkcyjnych.
a) Dla 1 Kategorii – Mistrz Słowa (I, II, III stopnia)    – dla uczestnika, który poprawnie zapisał jak najwięcej znajomych słów w tej formie, w której one zostały użyte w tekście Dyktanda.
a) Dla 3 Kategorii – Z polskim na Ty! (I, II, III stopnia)    – dla uczestnika, który zapisał tekst Dyktanda zgodnie ze wszystkimi wymaganiami współczesnej gramatyki i stylistyki języka polskiego.
Oraz zostaną odznaczone  najmłodszy i najstarszy uczestnik Dyktanda