Konkurs im. Adama Mickiewicza „Kresy 2015”

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” w Sankt Petersburgu, organizator XXIV edycji Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2015” w Rosji przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, ma zaszczyt poinformować i zaprośić na centralne eliminacje Konkursu w Sankt Petersburgu, które odbędą się 7 listopada 2015 roku o godz. 11.00 w Szkole N 216 (Grafski zaulek 8).

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do Konkursu jest akceptacja Regulaminu i przesłanie karty uczestnika do 01 listopada 2015 roku za pomocą telefonu/faxu: (812) 2754752, lub pocztą elektroniczną: cblasik@gmail.com

Konkurs adresowany jest wyłącznie do Rodaków zamieszkałych poza granicami.

Microsoft Office document icon karta_uczestnika_2015.doc PDF icon regulamin_kresy_15.pdf