Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Kaliningradzie

W dniach 25-26 kwietnia 2015 roku w Kaliningradzie odbędzie się państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego.

Po raz drugi w Kaliningradzie na bazie Bałtyckiego Uniwersytetu imienia Immanuela Kanta, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przeprowadzi egzamin certyfikatowy dla kandydatów z sąsiadującą z Polską części Federacji Rosyjskiej.

Egzamin certyfikatowy odbędzie się przy wsparciu organizacyjnym ze strony Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z możliwości udokumentowania stopnia swej biegłości w języku polskim. Zdając pozytywnie egzamin certyfikatowy, kadydaci uzyskują możliwość otrzymania świadectwa, które jest jedynym uznawanym w Polsce dokumentem państwowym, poświadczającym stopień znajomości języka polskiego przez obcokrajowca.  

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2 mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat, a na poziomie C2 – 18 lat

Obecnie egzamin certyfikatowy z języka polskiego jest organizowany na trzech poziomach:

    poziom podstawowy (B1) – 60 €
    poziom średni (B2) – 80 €
    poziom zaawansowany (C2) – 100 €

Po otrzymaniu wiadomości o pomyślnie zdanym egzaminie - 20 € za certyfikat.

Kompletną informację nt. formy i zasad przeprowadzania egzaminu pisemnego i ustnego, sposobu i wielkości opłaty egzaminu oraz wskazówki do  przygotowania się do egzaminu, wzory zadań egzaminacyjnych i  zbiory ćwiczeń zdający znajdzie na stronie PKPZJPjO  http://certyfikatpolski.pl/index.php/pl