Конкурс Чтецов им. Адам Мицкевич «Kresy 2018»

Data imprezy: 27 października 2018

Культурно-просветительское общество  «Полония» в Санкт-Петербурге, организатор XXVII-го  Конкурса Чтецов им. Адам Мицкевич «Kresy 2018» в России при финансовой поддержке Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге приглашает на центральный просмотр  Санкт-Петербургского конкурса, который состоится  27 октября 2018 г., в 11.00 в школе N 216 (Графская переулок  8).

Условием участия в Конкурсе является принятие Положения и отправка карты участника до 20 октября 2018 года по электронной почте: cblasik@gmail.com. Эти документы вы можете скачать по ссылке на этой странице.

_______________________________________

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” w Sankt Petersburgu, organizator  XXVII edycji Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2018”  w Rosji przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, ma zaszczyt poinformować i zaprosić na centralne eliminacje  Konkursu w Sankt Petersburgu,  który odbędą się 27 października 2018 roku  o godz. 11.00 w Szkole N 216  (Grafski  zaułek 8).

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do Konkursu jest akceptacja Regulaminu i przesłanie karty uczestnika  do 20 października 2018 roku  pocztą elektroniczną: cblasik@gmail.com. Dokumenty można zgrać wciskając link poniżej.

Jak co roku zwracamy uwagę, że konkurs adresowany jest wyłącznie do Rodaków zamieszkałych poza granicami. Zwracamy również uwagę na właściwy dobór repertuaru. (polski autor, wykonanie w języku polskim, odpowiedni do wieku i płci uczestników)

Microsoft Office document icon Карта участника PDF icon Положение