Przyjaciele są jak ciche anioły...

“Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać,” - mówili 13 grudnia w Domu Polskim w Sankt Petersburgu przedstawiciele wszystkich środowisk polonijnych miasta, zaproszeni z inicjatywy Gazety Petersburskiej, na tradycyjny Polski Opłatek. Na spotkanie przybyli prezesi i członkowie zarządów: Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego”Polonia”, Związku Polakow im. Maleckiego, Towarzystwa Szopenowskiego, kierownicy zespołów folklorystycznych ”Korale” i „Polanie”.

Był obecny przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP.

Uświetnili swoją obecnośnością przyjaciele Domu Polskiego i Gazety Petersburskiej. Wśród nich byli znani petersburscy uczeni, przedstawieciele środowisk twórczych, znani dzienikarze nad Newą. W ramach spotkania pasowano na nowego członka redakcji Małej Gazety Petersburskiej, a wieczór wspólnie z kierownitwem Domu Polskiego, Gazety Petersburskiej prowadziła redaktor naczelna Małej Gazety.

Głównym celebantem uroczystości opłatkowej był proboszcz parafii św. Stanisława Krzysztof Pożarski, któremu zebrani wręczyli nowy numer GP, wydanej w roku 25.lecia święceń kapłańskich polonijnego pasterza.

Niebywalemu wieczorowi towarzyła polska kolęda i atmosfera wspólnoty przyjaciół na dobre i na złe.

Teresa Konopielko

Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014 Tradycyjny Polski Opłatek, 13 grudnia 2014