Uroczystości związane ze 1050. Rocznicą Chrztu Polski w Petersburgu

  • STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "POLONIA" IM. ADAMA MICKIEWICZA
  • ZWIĄZEK POLAKÓW IM. BISKUPA ANTONIEGO MALECKIEGO
  • KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  • RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. STANISŁAWA


11.09 (Niedziela)

16.00 – Jubileuszowy koncert organowy „ERGO, FELIX POLONIA!” Otwierający obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski w kościele św. Stanisława (ul. Sojuza Pieczatnikow 22). Światowe premiery utworów młodych petersburskich kompozytorów w wykonaniu autorów Elizawiety Panczenko i Iwana Tatarinowa

Zapisujcie się zawczasu! Ilość miejsc ograniczone!

15.09 (czwartek)

– spotykanie delegacji z Polski na lotnisku w Pulkowo i rozmieszczenie w hotelach

19.00 – Kolacja kard. K. Nycza z przedstawicielami Polonii, Związku Polaków, Gazety Petersburskiej i generalnego konsula (parafia św. Stanisława)

16.09 (piątek)

9.00 – śniadanie kard. K. Nycza z polskimi siostrami zakonnymi pracującymi w Sankt Petersburgu (parafia św. Stanisława)

10.30 – Udział kard. K. Nycza w otwarciu Konferencji w Państwowym Muzeum Historii Religii „Sankt       

Petersburg w życiu Kościoła katolickiego w zachodnich guberniach imperium rosyjskiego (XVIII – pocz. XX wieku)” (ul. Pocztamskaja 14/5) Zapisujcie się zawczasu! Ilość miejsc ograniczone!      

12.00 – Spotkanie kard. K. Nycza z gubernatorem (wicegubernatorem) Sankt Petersburga w Smolnym   

13.00 – Spotkanie kard. K. Nycza z dyrektorem Państwowego Ermitażu i zwiedzanie muzeum

15.00 – Udział w otwarciu ekspozycji obrazu Franciszka Smuglewicza „Święty Stanisław napomina króla Bolesława Śmiałego”, który do 1936 roku znajdował się w kościele św. Stanisława (obraz namalowany w 1785 roku i po 1936 roku nigdy nie wystawiany) w Centrum Renowacyjnym Ermitażu „Staraja Dierewnia” (Zausadiebnaja uli. 37a) Zapisujcie się zawczasu! Ilość miejsc ograniczone!                          

18.00 – Zwiedzanie budynku dawnej Rzymsko-Katolickiej Akademii Duchownej i Msza św. w dawnej kaplicy św. Jana Kantego (1 linia Wasilewskiej Wyspy 52a)

Zapisujcie się zawczasu! Ilość miejsc ograniczone!                          
21.00 – Koncert z okazji 1050. lecia Chrztu Polski z udziałem kard. K. Nycza „Gaude MATER POLONIA” (organy i chór) w bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej (Newski prospiekt 32/34).  Zapisujcie się zawczasu! Ilość miejsc ograniczone!         

17.09 (sobota)

9.00 – Msza św. pod przewodnictwem kardynała K. Nycza w sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w kościele św. Stanisława i poświęcenie groty Matki Bożej z Lourdes (zapraszamy zwłaszcza pielgrzymów)

10.30 – Udział kard. K. Nycza w zakończeniu Konferencji (w paneli dyskusyjnej) w Państwowym Muzeum Historii Religii. Zwiedzanie okolicznościowej wystawy i muzeum

Zapisujcie się zawczasu! Ilość miejsc ograniczone!  

15.00 – Złożenie kwiatów i modlitwa pod przewodnictwem kard. K. Nycza na Memorialnym Cmentarzu Piskariowskim, miejscu masowych pochówków w czasie blokady Leningradu (autobus)

Zapisujcie się zawczasu na Piskarowski Cmentarz i Lewaszowo! Ilość miejsc ograniczone!  

17.00 – Złożenie kwiatów i modlitwa pod przewodnictwem kard. K. Nycza na Memorialnym Cmentarzu

Lewaszowskim, nekropolii ofiar stalinowskich represji i poświęcenie drugiej części memoriału Katolikom ZSRR (dwie stele z nazwiskami rozstrzelanych księży)

19.00 – Koncert z okazji  1050. lecia Chrztu Polski w kościele św. Stanisława. «Z Wieku w Wiek ».  Organowa muzyka Polski XIX-XX stulecia.  Maria Lebiediewa (organ)

Zapisujcie się zawczasu! Ilość miejsc ograniczone!  

20.00 – Kolacja z kard. Nyczem dla polskich księży pracujących w Sankt Petersburgu (parafia św. Stanisława)

18.09 (niedziela)

11.00 – Jubileuszowa Msza św. pod przewodnictwem kardynała K. Nycza w kościele św. Stanisława i uroczyste wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana Kolbe do świątyni. Po Mszy św. – Eucharystyczna procesja ulicami miasta wokół świątyni (z relikwiami św. Stanisława, św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana i św. Urszuli Ledóchowskiej)

16.00 – Koncert z okazji  1050. lecia Chrztu Polski w kościele św. Stanisława. POLSKIE TABULATURY ORGANOWE czyli koncert z cyklu MUSICA ANTIQUA POLONICA wykonaniu Aleksandra Cwietkowa. Zapisujcie się zawczasu! Ilość miejsc ograniczone!  

19.00 – Koncert w wykonaniu polskich artystów i zespołów folklorystycznych w Domu Aktora „Polonia semper fidelis” – z udziałem kard. Nycza (Newski prospekt 86)

Zapisujcie się zawczasu! Ilość miejsc ograniczone! 

19.09 (poniedziałek)

10.00 – Spotkanie z prawosławnym metropolitą Sankt Petersburga

– Pożegnanie i odlot delegacji z Polski

***

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów Jubileuszowych Uroczystości  

– ks. Krzysztof Pożarski
– proboszcz parafii św. Stanisława i duszpasterz Polonii w Sankt Petersburgu

Zapisywać się można:

1. Parafia św. Stanisława, 190121 (Rosja), Sankt Petersburg, ul. Sojuza Pieczatnikow 22, tel. (812) 714-00-71, kom. +7 911 990 90 82;  E-mail:  ststanislas@list.ru
2.  Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia" Im. Adama Mickiewicza
3. Związek Polaków im. bp. Antoniego Maleckiego