Wykład dr Andrzeja Zawistowskiego „Dziesięć symboli stu lat polskiej gospodarki: 1918-2018”

Instytut Polski w Petersburgu zaprasza w dniu 20 lutego (wtorek) na wykład dr Andrzeja Zawistowskiego „Dziesięć symboli stu lat polskiej gospodarki: 1918-2018”  oraz na warsztaty z gry planszowej „Kolejka” opowiadającej o gospodarce planowej. Warsztaty odbędą się o godzinie 16.00, natomiast wykład o godzinie 18.00. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja do perspektywicznego spojrzenia na polską gospodarkę. Integracja ekonomiczna terytorium odradzającej się w 1918 r. Polski była niezwykle trudna. Wymagała połączenia terytoriów przez dziesiątki lat rozwijających się niezależnie od siebie. I choć integracja ta powiodła się, polska gospodarka doznała olbrzymich strat w wyniku II wojny światowej. Po jej zakończeniu w Polsce Ludowej rozpoczęto siłą wprowadzać system komunistyczny, co doprowadziło do załamania gospodarki w latach 80. Podjęta na początku lat 90. decyzja o rozpoczęciu integracji z Unią Europejską, odcisnęła zasadnicze piętno na współczesnym kształcie polskiej gospodarki. Każdy ze wspominanych etapów ma swoją symbolikę, która posłuży za ilustrację opowieści o Polsce ostatnich stu lat.

Wykład i warsztaty poprowadzi dr Andrzej Zawistowski – historyk specjalizujący się w najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów gospodarczych i społecznych. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od dwudziestu lat jest wykładowcą najlepszej polskiej uczelni ekonomicznej – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2012–2016 kierował Biurem Edukacji Publicznej IPN – największą w Polsce instytucją łączącą działalność naukową, edukacyjną i wydawniczą w zakresie badań nad historią najnowszą. Od 2017 r. kieruje Działem Historycznym Muzeum Powstania Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkuset popularnonaukowych, a także merytorycznego opracowania wydanej w kilkunastu państwach świata historyczno-ekonomicznej gry planszowej „Kolejka” (nagroda „Gra planszowa roku” 2012). Przewodniczył również radzie programowej popularnonaukowego miesięcznika historycznego „pamięć.pl”. W końcu 2017 r. ukazał się jego najnowsza książka – „Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL”.

Rejestracja na warsztaty: https://instytutpolskipetersburg.timepad.ru/event/665516/

Rejestracja na wykład: https://instytutpolskipetersburg.timepad.ru/event/665520/