Prezydent RP wręczył flagę Domowi Polskiemu w Petersburgu

Wszyscy jesteśmy ambasadorami Polski, wszyscy służymy pod tą samą flagą” – powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości podniesienia flagi narodowej.

Wspólne obchody 2 maja – Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą – rozpoczęły się w Warszawie przemarszem Polonii i zaproszonych gości sprzed Domu Polonii przez Krakowskie Przedmieście na plac przed Pałacem Prezydenckim w asyście Podlaskiej Chorągwi Husarii. Dwunastoosobowa grupa rekonstrukcyjna, z Rotmistrzem Chorągwi Dariuszem Wasilewskim, nawiązująca do tradycji podlaskich husarzy z czasów Wojewody Podlaskiego Stefana Mikołaja Branickiego, sławiących imię tych ziem w czasie bitwy pod Wiedniem, wzbudziła ogromne zainteresowanie Warszawiaków.

W pochodzie, który przeszedł Krakowskim Przedmieściem do Pałacu Prezydenckiego uczestniczyli przedstawiciele organizacji polskich ze Wschodu oraz polonijnych z innych zakątków świata. Na uroczystości przyjechali m.in. przedstawiciele z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Rumunii, Czech, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii.

W samo południe na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej oraz wręczenie flag różnym grupom, m.in. jednostkom wojskowym, organizacjom pozarządowym, szkołom i organizacjom polonijnym.

Prezydent RP powiedział, że nie ma polskiego serca, które nie biłoby mocniej na widok flagi narodowej, reprezentującej nasz kraj. Flaga ta skupia nas od wielu wieków, gdyż jest symbolem państwa i narodu.

„Flaga to fundament, który nas łączy i powinien łączyć jeszcze bardziej” – powiedział Prezydent dodając, że flaga łączy Polaków na całym świecie i nie przypadkiem w tym samym dniu obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Вручение флага РП Дому Польскому в Петебурге

Flagi biało-czerwone z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrali:

Longin Komołowski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”;
Ks. hm. Paweł Drążyk – komendant Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego „LS-Kaszuby” w Szwecji;
Jan Cytowski – wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej;
Sandro Zimny Vitonski – prezes Centralnej Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL Oddział w Sao Mateus do Sul;
Aleksander Zając – dyrektor Biura Organizacji Polskich w Berlinie;
Ryszard Stankiewicz – prezes Związku Polaków na Łotwie;
Robert Nowak – prezes Centrum Polskiej Społeczności „Biblary” w Dublinie;
Artur Ludkowski – dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie;
Irena Perszko – dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu;
Tatiana Rakus – dyrektor Domu Polskiego w Petersburgu;
Teresa Kopeć – prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”;
Józef Szymeczek – prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej;
hm. Aleksander Radica – komendant Hufca „Wołyń”;
Edward Hartwich – wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizator Zlotu Harcerstwa Polskiego w 100-lecie urodzin patrona Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.

W swoim przemówieniu Prezydent RP podkreślił, że flaga państwowa odgrywa kluczową rolę w życiu narodu, jednocząc wszystkich Polaków, niezależnie w jakim kraju świata mieszkają. Patriotyczna symbolika flagi biało-czerwonej jest powodem identyfikacji narodowej i przesłaniem dla współczesnych Polaków. Prezydent podziękował także wszystkim tym, którzy przyczyniają się do większego poszanowania barw narodowych, organizując i uczestnicząc we wszelkiego rodzaju inicjatywach i imprezach, związanych z narodową flagą i godłem. Na zakończenie Prezydent życzył wszystkim Polakom, aby flaga narodowa coraz bardziej ich jednoczyła i towarzyszyła ich sukcesom.

Po uroczystości wręczenia flag prezydent Bronisław Komorowski wraz z Małżonką podeszli do licznie zgromadzonych uczestników uroczystości i pozowali do wspólnych pamiątkowych zdjęć.

Z okazji Święta Flagi przed Pałacem Prezydenckim zaprezentowano wystawę „Biało-czerwona na morzach i oceanach”, poświęconą dokonaniom polskich żeglarzy pływających pod biało-czerwoną banderą. Przed południem prezydent Bronisław Komorowski otworzył ekspozycję w Sali Chorągwianej Pałacu Prezydenckiego, ukazującą historyczne chorągwie polskie od Grunwaldu do „Solidarności”. Znajdują się tam m.in.: Chorągiew Wielka Królestwa Polskiego z okresu bitwy pod Grunwaldem; Chorągiew Rzeczypospolitej Obojga Narodów z czasów jagiellońskich; Proporzec Jana III Sobieskiego spod Wiednia; Chorągiew manifestacyjna z Powstania Listopadowego z 1831 roku; Sztandar Pierwszej Brygady Legionów Polskich z 1915 roku; Flaga „Solidarności”, a także kopie dwóch ważnych zabytków polskiego piśmiennictwa politycznego – Konstytucja 3 Maja i Konstytucja dla Europy Wojciecha Jastrzębowskiego z 1831 r. Eksponaty układają się w narrację o dziejach polskiej państwowości, o wartościach, z których Polacy są dumni i nawiązują do takich idei jak suwerenność, solidarność, honor, wiara i odpowiedzialność.

Z Pałacu Prezydenckiego goście polonijni udali się do Domu Polonii na spotkanie i poczęstunek przygotowany w ogrodzie przez Dom Polonii – Zamek w Pułtusku, serwujący tradycyjną polską kuchnię.

Татьяна Ракус на вручении флага Республики Польша Дому Польскому Вручение флага Республики Польша Дому Польскому Вручение флага Республики Польша Дому Польскому