Zjazd Autonomii „Kongres Polaków w Rosji”

W dniach 2-3 listopada 2013 r. w Domu Polskim w Sankt-Petersburgu odbył się VI Nadzwyczajny Zjazd Federalnej Polskiej Narodowo -Kulturalnej Autonomii „Kongres Polaków w Rosji”. W obradach zjazdu wzięło udział 33 delegatów ze zrzeszonych organizacji polonijnych. Na zjazd przybyli honorowi goście, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, dyrektor Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Iwona Popławska -Borowska, konsul ds. Polonii Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie Rafał Kosiba oraz konsul ds. Polonii Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu Lucyna Morawska.

Zjazdy Federalnej Polskiej Narodowo -Kulturalnej Autonomii „Kongres Polaków w Rosji” odbywają się corocznie i są finansowane z funduszy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.