Rada Kongresu Polaków w Rosji odbyła się w Domu Polskim w Sankt Petersburgu

Przedstawiciele organizacji polonijnych z ponad 20 regionów Rosji zjechały się na VII Radę Federalnej Polskiej Autonomji Narodowo-Kulturalnej «Kongres Polaków w Rosji». Przdsięwzięcie odbyło się w Domu Polskim w Sankt Petersburgu 2-3 listopada 2014 roku.
W spotkaniu uczęstniczył prezes Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» pan Longin Komołowski i prezes FPANK «Kongres Polaków w Rosji» pani Halina Subotowicz-Romanowa.
Rada ta w budynku Domu Polskiego w Petersburgu, dowodzi którym pani Tatiana Rakus, odbywa się nie pierwszy rok. Rada miała tu również miejsce w ubiegłym 2013 roku.
Tradycyjnie w ramach imprezy omawiane są najważniejsze tematy związane z życiem Rosyjskiej Polonji i z działalnoscią organizacji polonijnych. Zwrócono szczególną uwagę na sytuację z nauką języka polskiego, zaangażowanie młodzieży w działalność organizacji polonijnych, dziecięce i młodzieżowe kolonie w Polsce, promocję języka polskiego, kultury i historii Polski, także były sformułowane plany na rok 2015.

Rady FPANK «Kongres Polaków w Rosji» odbywają się corocznie i są finansowane z funduszy Stowarzyszenia «Wspólnota Polska».
«Kongres Polaków w Rosji» powstał w roku 1992. W roku 2003 była podjęta decyzja o utworzeniu Federalnej Polskiej Autonomji Narodowo-Kulturalnej «Kongres Polaków w Rosji». W dniu dzisiejszym do składu Kongresu należą 50 organizacji polonijnych w całym kraju. Według oszacowań Stowarzyszenia «Wspólnota Polska», w Rosji zamieszkuje dziś ponad 300 tysięcy Polaków.
 

VII съезд Конгресса поляков в России VII съезд Конгресса поляков в России